Om verksamheten

Åldrar: 0–17

Barn- och ungdomspsykiatri i Uppsala län.

Vår uppgift är att erbjuda specialiserad behandling till barn och unga med psykiska svårigheter eller ohälsa.

Vi gör en bedömning om de psykiska problemen är av sådan omfattning och intensitet att hjälpinsatser på specialistnivå är nödvändiga. Bedömningen kan resultera i fortsatt behandling eller utredning. Vi skapar möjlighet till förändring.

Till oss kommer barn och unga som är deprimerade eller har mycket ångest. En del har funktionsnedsättningar. De kan också ha svårigheter att fungera tillsammans med andra och ha svårt att klara av vardagen.

Hur får jag kontakt med BUP?

Du kan själv ringa direkt till BUPs telefonrådgivning, 018-611 25 29. Den är öppen dygnet runt.
Via telefonrådgivningen kan du få tid på akutmottagningen eller om det är mindre brådskande hos någon av BUPs mottagningar.

Till telefonrådgivningen kan du ringa om:

  • du som barn/ungdom har frågor eller funderingar omkring hur du mår
  • du som förälder, vårdnadshavare, eller anhörig är orolig för ett barns psykiska hälsa
  • ett barn/ungdom är i behov av akut psykiatrisk bedömning

Telefonrådgivningen finns också för:

  • Alla som i sitt arbete eller på annat sätt kommer i kontakt med barn och ungdomar och har frågor om barn och ungdomars psykiska hälsa

När du ringer till telefonrådgivningen kan du vara anonym. Du behöver alltså inte säga ditt namn om du inte vill.

——————————————————————————————————————————————————

Om väntetider i vården

Sedan 2009 görs en särskild satsning för att förbättra tillgängligheten för barn- och unga med psykisk ohälsa. Syftet är att minska väntetiden.
Målet är att

  • minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning inom 30 dagar,
  • minst 80 procent av patienterna ska ha en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar efter första bedömning.

Läs mer om väntetider i vården